Klankbordtrajecten

Provincie Antwerpen

Traject met diverse klankbordsessies voor de coördinatoren van het Trampoline-project over de uitdagingen rond het uitbouwen van samenwerking als hefboom om kansen te creëren voor kinderen en jongeren (in samenwerking met VBJK of het centrum Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen).

Eerstelijnszone Westkust & Polder

Traject met diverse klankbordsessies voor de coördinatoren van de Eerstelijnszone om samen met de partners de uitdagingen en opportuniteiten te verkennen en die verder te vertalen in concrete acties en doelstellingen.

Vormingstrajecten

VIVEL

Vormingstraject voor medewerkers van eerstelijnszones over organisatienetwerken en de kracht van samenwerking op de eerste lijn.

VERSO

Vormingstraject voor medewerkers social profit rond de kracht van samenwerking als hefboom voor sociaal ondernemerschap (in kader van Groeilabz).

VVSG

Vormingstraject voor medewerkers lokale besturen rond regierol in kader van lokaal sociaal beleid.

Vlaamse LOGO’s

Vormingstraject voor medewerkers LOGO’s rond intersectorale samenwerking als hefboom voor gezondheidspromotie.

Vormingssessies

Mediawijs

Sessie voor medewerkers van lokale besturen rond intersectorale samenwerking als hefboom voor digitale inclusie.

Netwerk tegen Armoede

Sessie voor medewerkers van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen rond intersectorale samenwerking.

Kind & Gezin

Sessie voor medewerkers van het project ‘Buurtgerichte Netwerken’ rond intersectorale samenwerking.

Willemsfonds

Sessies voor vrijwilligers rond het thema van intersectorale samenwerking.

Lezingen en workshops

Netwerk Oostkust

Lezing en workshop op ontmoetingsdag voor het creëren van intersectorale samenwerking rond kinderen en jongeren in kwetsbare posities.

Eerstelijnszone Westkust & Polder

Lezing op symposium over interprofessioneel samenwerken op de eerste lijn.

Unizo

Lezing op congres over uitdagingen in de sector van Kinderopvang rond intersectorale samenwerking.

Steunpunt Cultuur – OP/TIL

Lezing op studiedag over uitdagingen voor lokale besturen rond intersectorale samenwerking.

Expoo

Lezing op congres over intersectorale samenwerking als hefboom voor opvoedingsondersteuning.