Joris De Corte is licentiaat in de Politieke Wetenschappen en doctor in het Sociaal Werk.

Over de muurtjes kijken, is niet zomaar een slogan. Als onderzoeker en docent (UGent en HOGENT) stippelde Joris sinds 2008 zelf een traject uit dat hem langs verschillende vakgebieden bracht: van de politieke wetenschappen over de bestuurskunde tot het sociaal werk. De rode draad? Telkens opnieuw met een fris perspectief (leren) kijken naar hetzelfde thema: het uitbouwen van sterke samenwerking op het snijvlak van diverse sectoren en beroepsgroepen binnen zorg, welzijn, (geestelijke) gezondheid, onderwijs, (sociale) huisvesting, werk, vrije tijd, …

Hij is vandaag nog steeds als gastprofessor verbonden aan de UGent (vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek) en doceert vakken in de Masteropleiding Sociaal Werk rond sociaal beleid en intersectorale samenwerking.

Sinds begin 2022 bouwt hij met zijn adviesbureau ‘Over de Muur’ mee aan de brug tussen wetenschap en praktijk rond het thema van intersectorale en interprofessionele samenwerking via lezingen, vormingstrajecten, klankbordsessies en de begeleiding van brainstorms.

Bij Over de Muur staan we uiteraard ook open voor een verkennend gesprek om te bekijken of, en hoe, we met andere partners op het terrein kunnen samenwerken rond dit boeiende thema.

Benieuwd naar enkele concrete projecten? Zij rekenden eerder al op Over de Muur…