Over de Muur is actief in het brede domein van het sociaal beleid, bij

 • de opstart van nieuwe samenwerkingen
 • de evaluatie of bijsturing van bestaande samenwerkingsverbanden

We adviseren netwerken en samenwerkingsverbanden die de krachten bundelen rond complexe maatschappelijke uitdagingen op het snijvlak van:

 • gezondheidszorg
 • de zorg voor personen met een beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • jeugdzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • onderwijs
 • (sociale) huisvesting
 • werk
 • vrije tijd
 • armoedebestrijding

We ondersteunen ook individuele actoren en organisaties zoals

 • lokale besturen
 • zorgbedrijven
 • voorzieningen en instellingen
 • koepels
 • beroepsfederaties
 • expertisecentra
 • belangenverenigingen
 • actiegroepen
 • gebruikersorganisaties

die vaak actief zijn in meerdere netwerken en die op basis van hun ervaringen de eigen visie en interne aanpak rond samenwerking willen aanscherpen als lerende organisatie.