Hoe kunnen we je helpen?

Klankbord

We gaan met twee voeten in de modder staan en vertrekken vanuit concrete acties of de obstakels waarop u botst.

We bieden een helikopterzicht om zo de juiste randvoorwaarden te creëren en uw samenwerking (opnieuw) op de rails te zetten.

Lezing

We bieden een helder inzicht in de bouwstenen van samenwerking en zorgen voor inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Brainstorm

Een interactieve sessie rond een thema of uitdaging om ideeën verzamelen en die verder te vertalen in prioriteiten en gerichte acties.

Vorming/ workshop

Een interactieve sessie waarin we de theorie stap voor stap verknopen met de concrete uitdagingen die u in de praktijk zelf ervaart.

Rode draad in onze aanpak

We gaan voor maatwerk

Elke samenwerking heeft een eigen DNA. Daarom starten we altijd vanuit uw concrete noden en ervaringen.

We zorgen vooraf samen voor een duidelijke afbakening van:

  • De specifieke doelgroep af die baat heeft bij een sessie
  • De thema’s en uitdagingen die aan bod mogen komen
  • De timing en opbouw van de sessie(s)

We koppelen breder inzicht aan concrete actie

We bieden altijd een taal en helikopterzicht aan zodat u zich leert positioneren t.a.v. de relevante bouwstenen en spanningsvelden rond samenwerking.

Op basis van die kennis reiken we daarna ook de tools aan om zelf aan de slag rond concrete doelstellingen en gezamenlijke acties.